AI-based support tool for digital personal learning accounts

Studie ke stažení zde.

Autor:Šímová, Z., Tučková, M. et al.
Rok vydání:2024

Projekty

Digital Individual Learning Accounts (DILA) in the Visegrad countries

Běžící projekt

Digitální individuální vzdělávací účty (DILA) v zemích Visegrádu. 

Projekt je zaměřen na podporu členských států při vytváření možného rámce pro individuální vzdělávací účty a ve svém důsledku přispívá ke zvýšení počtu dospělých studentů. Hlavním cílem projektu je modelovat a testovat datový model, který by umožnil využití technologií umělé inteligence pro personalizovaná doporučení ke vzdělávání a efektivní vynakládání prostředků prostřednictvím způsobu poskytování vzdělávání, jako jsou individuální účty učení (ILA).