WP 1/2010: Analýza a predikce fází cyklického vývoje trhu práce

Working Paper č. 1/2010, NVF-NOZV (ISSN 1801–5476)

Studie se zabývá možnostmi předvídání krátkodobého vývoje trhu práce na základě dat z administrativních registrů MPSV a dat z  průzkumů náborových aktivit zaměstnavatelů. Jejich vhodným zpracováním a modelováním lze získat řadu informací o konjunkturál­ním/cyklickém chování trhu práce, resp. veličin, kterými je trh práce popisován (zaměstnanost, nezaměstnanost, volná pracovní místa).


První část studie zkoumá možnosti identifikace cyklického vývoje na trhu práce na základě dat z evidencí MPSV (evidence nezaměstnaných a volných pracovních míst). Zabývá se analýzou vztahu různých běžně sledovaných i pro účel analýzy zkonstruovaných indikátorů trhu práce k hospodářskému cyklu (vývoji cyklu HDP) a regresním modelováním a předvídáním fází cyklického vývoje na trhu práce (cyklickým vývojem se chápe fluktuace registrované nezaměstnanosti).


Druhá část se věnuje analýze vztahu šetření očekávaných náborových aktivit zaměstnavatelů s následným vývojem trhu práce. Protože tyto průzkumy hodnotí, zda zaměstnavatelé budou v příštích třech měsících ve srovnání se současnou situací spíše propouštět nebo spíše nabírat nové pracovníky, zjišťuje se shoda těchto průzkumů s reálným vývojem celkové zaměstnanosti, nezaměstnanosti a dalších veličin trhu práce. Rovněž je prověřována schopnost vybraných průzkumů předvídat vývoj trhu práce (zejména celkové zaměstnanosti) na sektorové a regionální úrovni.

Autor:V. Czesaná, M. Bakule, J. Braňka
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2010
ISBN:978-80-86728-43-8

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.