WP 2/2006: Účast a bariéry vzdělávání starších osob

Working Paper č. 2/2006, NVF-NOZV, Praha 2006 (ISSN 1801–5476)

Studie zkoumá míru a faktory zapojení starších osob do dalšího vzdělávání. Jako východisko je charakterizována současná úroveň kvalifikace a dovedností starších osob, která tvoří jejich konkurenční pozici na trhu práce oproti mladým nastupujícím generacím. Dále je provedena analýza rozsahu a forem účasti starších věkových skupin české populace na dalším vzdělávání ve srovnání s jejich evropskými protějšky. Jsou rozebrány i souvislosti, které vedle věku má i pohlaví a úroveň vzdělání. Poslední část studie je zaměřena na faktory omezující zájem a možnosti starších osob doplňovat si své znalosti, které byly identifikovány na základě dotazníkového šetření jednotlivců v roce 2005. Jsou identifikovány faktory, jejichž význam s narůstajícím věkem sílí a které mohou působit pro starší osoby jako bariéra jejich zapojení do dalšího vzdělávání.

Autor:V. Czesaná, Z. Matoušková
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2006

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.