WP 6/2006: Další vzdělávání v ČR

Working Paper č. 6/2006, NVF-NOZV (ISSN 1801–5476)

Studie podává přehled o základních koncepčních dokumentech ČR a EU, které se zabývají rozvojem dalšího vzdělávání jako důležité složky celoživotního učení. Je vyhodnoceno postavení ČR z hlediska rozvoje dalšího vzdělávání v rámci EU, provedena analýza vzdělanostní struktury obyvatelstva, jazykových a ICT dovedností a analýza účasti dospělé populace v jednotlivých formách dalšího vzdělávání. Vše je zpracováno v širším kontextu celkového rámce, ve kterém se další vzdělávání odehrává včetně komparace základních ekonomických a demografických charakteristik ČR a EU.
  

Autor:V. Czesaná, Z. Matoušková, V. Havlíčková
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2006

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.