WP 1/2009: Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů terciárního vzdělávání a jejich uplatnění na trhu práce

Working Paper č. 1/2009, NVF-NOZV, Praha, 2009 (ISSN 1801–5476)

Studie je zaměřena na přípravu lidských zdrojů v oblasti přírodovědných a technických studijních oborů na úrovni terciárního vzdělávání v České republice i na úrovni Evropské unie. Součástí je analýza přechodu absolventů na trh práce z hlediska souladu jejich dovedností s požadavky zaměstnavatelů a z hlediska jejich celkové uplatnitelnosti. Pozornost je rovněž věnována budoucímu vývoji počtu absolventů těchto kvalifikačně náročných oborů.

Autor:M. Lapáček, O. Kofroňová
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2009
ISBN:978-80-86728-97-1

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.