WP 3/2009: Vybrané aspekty flexibility trhu práce

Working Paper č. 3/2009, NVF-NOZV (ISSN 1801–5476)

Studie se zabývá třemi oblastmi, které výrazným způsobem ovlivňují flexibilitu trhu práce. První oblastí je zahraniční zaměstnanost, která je analyzována z hlediska struktury, významu v ČR a v Evropě a vývoje včetně vlivu ekonomické krize. Druhou analyzovanou oblastí jsou flexibilní typy pracovních vztahů, zejména částečné úvazky a termínované smlouvy. Je porovnána situace v České republice a v dalších zemích EU, identifikovány rozhodující příčiny zjištěných rozdílů a analyzován vliv ekonomické krize na flexibilní formy zaměstnávání. Třetí oblastí je mzdová diferenciace. Pozornost je věnována zejména vlivu dosažené úrovně vzdělání, zastávané profese, rozsahu pracovních zkušeností a dále mzdové diferenciaci v technologicky a znalostně náročných odvětvích. Situace v ČR je analyzována v kontextu průměrné situace v EU i v jednotlivých členských zemích. 

Autor:Z. Matoušková, Z. Šímová, H. Žáčková
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2009
ISBN:978-80-86728-98-8

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.