WP 3/2006: Vliv informačních a komunikačních technologií na další vzdělávání

Working Paper č. 3/2006, NVF-NOZV, Praha 2006 (ISSN 1801–5476)

Studie je zaměřená na vliv ICT na formy a obsah vzdělávání. Zkoumá mimo jiné úroveň vybavenosti domácností ČR počítačem a připojením k internetu ve srovnání s EU a z hlediska rozdílů mezi jednotlivými typy domácností, lokalit apod. Pozornost je věnována také digitální gramotnosti, která je zkoumána z hlediska věku, úrovně vzdělání, postavení na trhu práce. Studie se zabývá také využíváním internetu ke vzdělávacím aktivitám a využíváním počítačů ve výuce pedagogy.

Autor:Z. Matoušková, J. Vymazal
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2006

Projekty

Centrum výzkumu konkurenceschopnosti ČR

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Od roku 2005 byla Národní observatoř jedním ze tří pracovišť Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, které bylo  založeno na základě grantu MŠMT. V jeho rámci Národní  observatoř  prováděla  výzkum  kvality lidských zdrojů jako jednoho z faktorů konkurenceschop­nosti.