KONCEPT (část Slaďování vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce)

Od 26. dubna 2010 do 31. března 2012

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Tato komponenta systémového projektu Koncept byla zaměřena na  zpracování informačních produktů o nárocích trhu práce na profese a kvalifikace.

Informační pro­dukty byly připravovány na míru podle potřeb různých cílových skupin, mezi které patřili vzdělavatelé, poradci, Sektorové rady a zpracovatelé Národní soustavy kvalifikací. Tyto produkty obsahují metodiky i pilotní ukázky praktických aplikací na datech.

Výstupy:
Studie:
Infoprodukty:
Prezentace z workshopů: