Společnost vědění – nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na vzdělávání

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2004 – 2009

Národní observatoř byla hlavním řešitelem projektu, partnery v projektu byli VÚPSV a SÚ AV. V rámci projektu byl zkoumán vztah vzdělávacích a inovačních aktivit na národní, odvětvové a podnikové úrovni.

Vyhodnocovalo se, zda a jakými mechanismy přispívá systém dalšího vzdělávání k přípravě lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné činnosti a pro pracovní činnosti využívající moderní technologie.

Pozornost byla zaměřena také na vyhodnocování střednědobé potřeby kvalifikací v závislosti na budoucích vývojových tendencích v ekonomice.

Výstupy

Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce

NVF-NOZV, Praha, nakladatelství Linde, 2009, ISBN: 978-80-86131-84-9

WP 1/2008: Potřeby kvalifikované práce v sektoru energetiky

V. Czesaná, J. Braňka, Praha, 2008

WP 2/2008: Lidské zdroje a inovace: Příklady z podnikové praxe

J. Braňka, Praha, 2008

WP 1/2007: Kvalita a flexibilita lidských zdrojů v regionech ČR

O. Kofroňová, Z. Šímová, Praha, 2007

WP 3/2007: Analýza strukturálních odvětvových charakteristik ČR z hlediska technologické a znalostní náročnosti a konkurenceschopnosti

A. Kadeřábková, J. Lexa, M. Rojíček, Praha, 2007

WP 4/2007: Projekce zaměstnanosti v odvětvích do roku 2020 pro Českou republiku

V. Havlíčková, M. Lapáček, Praha, 2007

WP 1/2006: Přístupy inovačních podniků k získávání a rozvoji lidských zdrojů

Z. Matoušková, O. Kofroňová, Praha, 2006

WP 7/2006: Podpora vzdělávání starších osob

V. Czesaná, V. Havlíčková, Z. Šímová, Praha, 2006

Wp 8/2006: Analýza budoucích potřeb kvalifikované práce v sektoru Energetika

Česká obchodní kancelář, s.r.o., Praha, 2006

WP 9/2006: Strukturální charakteristiky konkurenceschopnosti české ekonomiky

A. Kadeřábková, Praha, 2006

WP 2/2005: Kvalitativní náročnost české ekonomiky v mezinárodním srovnání

A. Kadeřábková, Praha, 2005

WP 3/2005: Účast v dalším vzdělávání pracovníků kvalifikačně náročných profesí v ČR a EU

O. Kofroňová, V. Czesaná, J. Vymazal, Praha, 2005

WP 4/2005: Projekce zaměstnanosti v ČR na období 2005-10 v členění dle ekonomických odvětví

V. Havlíčková, Z. Šímová, J. Vymazal, Praha, 2005