Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat

Od 1. října 2010 do 1. září 2012

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Outlý

Realizátor:

               Č­eská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Česká republika

Partneři:

                ­Národní vzdělávací fond (NVF), Česká republika

Institut sociálního pojištění (KELA), Finsko

Ministerstvo práce a sociální politiky (MLSP), Bulharsko

Agentura sociální pomoci (ASP), Bulharsko

Pojišťovací fond národního zdraví (NHIF), Bulharsko

Státní daňová agentura (NRA), Bulharsko

Státní institut sociálního zabezpečení (NSSI), Bulharsko

Ústřední správa důchodového pojištění (ONYF), Maďarsko

 

Stručný obsah projektu:

 

V první fázi projektu vypracuje každá partnerská země NÁRODNÍ ZPRÁVU, popisující situaci v dané zemi, pokud jde o realizaci elektronické výměny dat (EESSI). V každé partnerské zemi bude realizován TÉMATICKÝ WORKSHOP, na kterém budou diskutovány zkušenosti se zaváděním EESSI a problémy hostitelské země. Výstupem bude vypracovaná zpráva s doporučeními řešení společných problémů a určením nejlepší praxe. Projekt bude zakončen ZÁVĚREČNOU KONFERENCÍ, na které budou shrnuty výsledky všech národních setkání a budou přijata doporučení (všeobecná doporučení pro všechny státy zavádějící EESSI a konkrétní doporučení některým partnerům). Délka projektu byla navržena tak, aby bylo možno vyhodnotit zkušenosti s úplným zavedením EESSI, což bude jistě dobrým zdrojem pro další doporučení. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA shrne zkušenosti se zavedením EESSI, včetně plného provozu a identifikuje doporučení pro další implementaci.  

Harmonogram projektu:k     kkddd  nnnnnn jjjss

říjen 2010 – září 2012. Podrobný harmonogram jednotlivých aktivit najdete zde.

Velikost grantu:

Celkový rozpočet projektu je 320.513,15 €.

Kontaktní osoby pro projekt:

Česká republika:

Maďarsko:

Finsko:

Bulharsko:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TÉMATICKÉ WORKSHOPY

 

V každé partnerské zemi byl realizován TÉMATICKÝ WORKSHOP, na kterém byly diskutovány zkušenosti se zaváděním EESSI a problémy hostitelské země. Výstupem každého workshopu je vypracovaná zpráva s doporučeními řešení společných problémů a určením nejlepší praxe.

Harmonogram jednotlivých workshopů:

  1. Finsko (Helsinky): 11. – 13. 4. 2011
  2. Bulharsko (Sofie): 19. – 21. 9. 2011
  3. Česká Republika (Praha): 23. – 25. 11. 2011
  4. Maďarsko (Budapešť): 21. – 23. 3. 2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

 

Projekt byl zakončen ZÁVĚREČNOU KONFERENCÍ, na které byly shrnuty výsledky všech národních setkání a byla přijata doporučení (všeobecná doporučení pro všechny státy zavádějící EESSI a konkrétní doporučení některým partnerům).

Konference se konala v Praze dne 14. května 2012. 

Podrobný program konference najdete zde.

Prezentace ke stažení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

NÁRODNÍ ZPRÁVY

DOPORUČENÍ Z TÉMATICKÝCH SEMINÁŘŮ