KONCEPT (část Monitoring dalšího vzdělávání)

Od 26. dubna 2010 do 31. března 2012

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Součástí řešení této komponenty projektu KONCEPT bylo i vytvoření návrhu systémového provázání institucí a jednotlivých činností, které zajišťují pravidelné shromažďování informací, jejich zpracování, publikování a předávání uživatelům.

Mezi hlavní uživatele monitoringu dalšího vzdělávání patří MŠMT, další orgány decizní sféry, krajské orgány, vzdělavatelé, podniky i širší veřejnost.

Monitorovací indikátory jsou zpřístupněny prostřednictvím webové stránky:

www.dvmonitor.cz

Výstupy:
Prezentace z workshopů:

Výstupy

Další vzdělávání pod lupou

Říhova H., Salavová M., Praha, 2012