Další vzdělávání pod lupou

Publikace Další vzdělávání pod lupou poskytuje informace o tom, jak si v oblasti dalšího vzdělávání stojí Česká republika a jednotlivé kraje a jak se situace v oblasti dalšího vzdělávání v posledních letech vyvíjí. Jejím úkolem není pomoci vyhledávat konkrétní kurzy či možnosti vzdělávání ani poskytnout komplexní informace o vývoji v dalším vzdělávání.

Publikace je úzce propojena s webovými stránkami DV Monitor (www.dvmonitor.cz). Webové stránky zajišťují to, co tištěná publikace nedokáže – na jednom místě shromažďují velké množství údajů o dalším vzdělávání, obsahují vzájemná propojení mezi nimi a především jsou pravidelně aktualizovány. Cílem publikace je poskytnout ukázku informací, které lze na portále najít, a naznačit několik způsobů, jak s nimi pracovat a využívat je. Kdo se do publikace začte, získá i řadu konkrétních informací o tom, jaká byla situace v dalším vzdělávání v době jejího vzniku.

Další vzdělávání pod lupou a webová stránka DV Monitor mohou posloužit těm, kdo tvoří politiku dalšího vzdělávání na celostátní či krajské úrovni, rozhodují o podpoře dalšího vzdělávání, ale třeba i institucím, které další vzdělávání realizují, pokud chtějí získat širší přehled o situaci na trhu. 

Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory: 4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání – KONCEPT.

Projekt v letech 2009 – 2013 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Klíčovou aktivitu A4 řešil Národní vzdělávací fond, o.p.s. (Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)

Tato publikace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je neprodejná.

Publikace je zdarma ke stažení …zde
Autor:Říhova H., Salavová M.
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2012

Projekty

KONCEPT (část Monitoring dalšího vzdělávání)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 26. 4. 2010 – 31. 3. 2012

Cílem této komponenty systémového projektu Koncept bylo vytvoření návrhu souboru indikátorů pro monitoring dalšího vzdělávání. Ten komplexním způsobem sleduje a vyhodnocuje stav a vývoj jednotlivých oblastí dalšího vzdělávání.