YOUTH (Young in Occupations and Unemployment: Thinking of their better integration in the labour market)

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2007–2008

Zadavatelem projektu byla Evropská komise (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG). Koordinátorem projektu byl italský institut ISFOL a partnery byly vedle NVF ještě italský CESOS a maďarská Szent István University Gödöllö.

Projekt si kladl za cíl vytvořit komplexní přehled současné evropské praxe při integraci mladých lidí na trh práce a vybrat ty praktiky, které mají potenciál zlepšit aktuální i budoucí stav. Analýza byla provedena ve 27 zemích EU, a to s ohledem na ekonomické a demografické vývojové trendy a situaci na trhu práce, za 7 vybraných zemí byly zpracovány podrobné kvalitativní studie (ČR, Maďarsko, Německo, UK, Itálie, Dánsko, Rumunsko).

Hlavním teoretickým rámcem byl koncept flexicurity, který řeší rozpor mezi flexibilitou pracovního trhu a sociálními jistotami.

Výstupy z projektu:

Výstupy z projektu na stránkách Evropské komise zde.

Selected measures important for the employment, good working and living conditions of the young people : the Czech Republic zde.

Praha, NVF-NOZV, 2007. 

 

 

Bibliografie – zde.

Přehled opatření (Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovensko) - ZIP file

Další dokumenty:

Wilthagen, T., Tros, F.: The concept of flexicurity : a new approach to regulating employment and labour marktets. 2003.

Varieties of flexicurity: reflections on key elements of flexibility and security. European Parliament Committee on Employment and Social Affairs, 2007.

EEO Review: Autumn 2005 (National reports on youth employment).