WBS – Webová podpora hledání zaměstnání

Od 1. ledna 2010 do 1. února 2012

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

WBS - Web based Jobsearch Support – projekt KA3 ICT (evropský Program celoživotního u­čení)

Cílem projektu je vytvoření sociálních internetových stránek pro ty, kteří hledají práci, chtějí si zlepšit svou šanci u zaměstnavatelů, zefektivnit hledání a získání zaměstnání, být v kontaktu s ostatními uživateli tohoto nástroje, sdílet s nimi zkušenosti s hledáním zaměstnání nebo konzultovat svou situaci s kariérovým poradcem.

Na realizaci projektu se podílí šest evropských zemí, koordinátorem je Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa (Itálie), jako partneři (mimo NVF-SPPS) dále pracují:

 • ECORYS Polska (Polsko),
 • Institut d`Estudis i Professions s.l. (Španělsko),
 • Kariera d.o.o. (Slovinsko).
 • Business Foundation for Education (Bulharsko).

Portál kromě informací vztahujících se k hledání zaměstnání obsahuje širokou škálu sebehodnotících cvičení s možností průběžného ukládání poznámek a prostor pro diskuse s ostatními uživateli, kde se mohou uživatelé vzájemně podporovat, motivovat, poskytovat informace a vyměňovat své zkušenosti. Přihlášení uživatelé mohou stránku používat k uchovávání informací potřebných k hledání zaměstnání, např. k uložení profesního profilu, životopisu, výsledků sebehodnotících cvičení a informací o průběhu výběrových řízení.

Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu je autorem textů i cvičení webových stránek. Softwarové řešení bylo vyvinuto španělským partnerem.

Česká verze WBS on-line nástroje profesní orientace je momentálně nefunkční díky útoku roborů na:

http://www.pro­fesni-orientace.cz/

Česká verze obsahu tohoto on-line nástroje je dostupná …ZDE

WBS je samoobslužná on-line aplikace profesní a studijní orientace, která může být využita širokou škálou uživatelů. Je určena zejména pro občany, ve své práci ji však mohou využít i poradenští pracovníci, kteří mohou pomocí tohoto nástroje poradensky pracovat se svými klienty, nebo se jen nechat inspirovat jejím obsahem, který má několik možností použití:

 • Zdroj informací v  oblastech:
  • Nalezení kariérového cíle
  • Zlepšení pozice na trhu práce posílením kompetencí
  • Efektivní hledání zaměstnání
 • Sada 23 sebereflexních cvičení: cvičení je možno vypracovávat jednotlivě nebo postupně. Jsou dostupná po jednoduché registraci, bez níž by nešla cvičení ukládat. K rozpracovaným cvičením se uživatel může kdykoliv vrátit a aktualizovat je. Datové úložiště je zabezpečeno proti zneužití v souladu se zákonem o nakládání s důvěrnými informacemi.
 • Internetová poradna profesní a studijní orientace: je poskytovaná kariérovým poradcem. Komunikace mezi uživatelem a poradcem může probíhat prostřednictvím diskusního fóra, Job Clubu, komentářů ke každému cvičení a blogu.
 • Sociální síť: komunikační prostředky jako je diskusní fórum a blog lze využít pro komunikaci mezi uživateli navzájem a mezi uživateli a facilitátorem.
 • Bezpečné úložiště dokumentů vztahujících se k hledání zaměstnání a výběrovým řízením.
 • Job Club – plnění plánovaných aktivit a diskuse k nim pod vedením kariérového poradce.

Přese všechny své výhody nemůže aplikace WBS nahradit přímý kontakt mezi kariérovým (studijním/pro­fesním) poradcem a jeho klientem, a nemůže také klientovi poskytnout zcela vyčerpávající odpovědi na jeho otázky.

Manuál používání WBS on-line nástroje profesní poradenství je zde

Stránky projektu:

http://www.job­searchsupport­.net/

Informace ze semináře pro pracovníky IPS Úřadu práce ČR jsou dostupné na:

Seminář konaný dne 17. 3. 2011 : http://www.ori­enteexpress.cz/IPS

Seminář konaný dne 23. 8. 2011 : http://www.ori­enteexpress.cz/IPS-II

 

Informace o WBS interaktivní aplikaci profesní orientace je konečně také na YOUTUBE!

Video pro poradenské pracovníky: http://youtu.be/TCZ97ErnGkE

Video pro uživatele: http://youtu.be/oU5QFMqemPA

 

Závěrečná konference projektu se konala dne 28.6.2012 v ho­telu Crystal Palace, Malá Štěpánská 17, Praha 2.

WBS - 02 WBS - 03 WBS - 04 WBS - 01