Středoevropská iniciativa (SEI) Fórum rozvoje lidských zdrojů

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Outlý

 

 

 

2011 – Pobídky ke zvýšení účasti lidí na celoživotním učení, Příklady dobré praxe.

Koncem listopadu 2011 se konalo zatím poslední Pražské fórum SEI Rozvoj lidských zdrojů. Mělo tentokrát formu mezinárodního semináře, která nejen umožňuje vystoupení odborníků z různých zemí, ale také dává víc příležitostí k diskusím. Tématem semináře byly Pobídky ke zvýšení účasti lidí na celoživotním učení, Příklady dobré praxe.           

Ke stažení:

Program semináře

Prezentace

Následně se můžete seznámit s dokumentací jednotlivých předchozích ročníků:

2005 – Konkurenceschop­nost – Inovace – Lidské zdroje, Střední Evropa v globální perspektivě

2006 – Financování dalšího profesního vzdělávání 

2007 – Další vzdělávání dospělých v regionech – Programy  – zkušenosti – Poradenství

2008 – Vyšší kvalita vzdělávání – Lepší zaměstnatelnost

2009 – Proč a jak prognózovat potřeby trhu práce 

2010 – Identifikace bariér celoživotního učení a jejich eliminace 

Podrobnější informace o aktivitách a procedurách SEI jsou dostupné na stránkách sekretariátu SEI www.ceinet.org

Kontakty:

Ing. Jaromír Coufalík, CSc.
Národní vzdělávací fond, o. p. s.
tel.: +420 224 500 521
e-mail: coufalik@nvf.cz

Ing. Hana Kuželková
Národní vzdělávací fond, o. p. s.
tel.: +420 224 500 553
e-mail: kuzelkova@nvf.cz

Ing. Vlastimil Outlý
Národní vzdělávací fond, o. p. s.
tel.: +420 224 500 558
e-mail: outly@nvf.cz