STRATEGICKÁ INTELIGENCE PRO VÝZKUM A INOVACE (STRATIN+)

Od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Projekt má přispět k systematickému využívání analytických kapacit a na evidenci založených
strategických informací při tvorbě a implementaci veřejných politik zaměřených na posilování
internacionalizace VaVaI, rozvoj prostředí velkých výzkumných infrastruktur, výzkumné, inovační
a technologické specializace ČR a technologického rozvoje, dále rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro
výzkum a inovace, a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.
 

Dilema mezi uplatněním doktorského vzdělání a stabilním zaměstnáním za lepší peníze

Po letech jen kosmetických úprav stipendií upoutává v poslední době doktorské studium rostoucí pozornost kompetentních státních orgánů. Na obzoru tak jsou hlubší reformy, jejímž výsledkem má být větší selektivita uchazečů o studium a lepší podmínky v jeho průběhu. Již nyní před reformami se však mezi absolventy Ph.D. setkáváme i s názorem, že pokud bylo doktorské stipendium doplněno částečným úvazkem na školicím pracovišti, může přechod do post-doktorandské kariérní etapy přinést paradoxně zhoršení příjmu i pracovních podmínek.