SIMOVET - Smart information models to adequately adapt vocational training to the labour market needs

Od 1. září 2014 do 31. srpna 2016

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Matoušková CSc.

Tento dvouletý projekt, který je financován z programu Erasmus + (European Commission reference number 2014–1-ES01-KA202–004679), začal na podzim 2014, ale jeho hlavní fáze řešení budou probíhat v roce 2015, s dokončením v roce 2016. 

Cílem projektu je shromáždění kvalitativních a kvalitativních informací o kvalifikačních potřebách vybraných sektorů, které by měly být zpracovány do podoby vhodné pro využití ve vzdělávacím systému a v poradenství. 

V roce 2015 byly práce na řešení projektu zaměřeny na definování metodologie a identifikace příkladů dobré praxe, které informují veřejnost i poskytovatele odborného vzdělávání o kvalifikačních potřebách trhu práce. Byly provedeny rešerše a vybráno a popsáno 5 příkladů dobré praxe za ČR a provedeno interní a externí hodnocení všech příkladů shromážděných za jednotlivé zúčastněné země z hlediska možné inspirace pro praxi v ČR. Bylo vyhodnoceno externí a interní hodnocení zorganizované a provedené partnerskými řešitelskými týmy a zpracována souhrnná zpráva.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupy projektu:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

Již druhý ročník konference Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se konal ve dnech 13.-14. června 2016 v Ústí nad Labem. Zástupkyně Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu Mgr. Zdeňka Šímová představila na wokshopu „Kvalifikovaná pracovní síla“ vybrané výstupy projektů NVF, včetně dvou projektů z programu Erasmus +.