Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných o­borů

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2009

Průzkum požadavků zaměstnavatelů byl součástí širšího projektu MŠMT „Podpora přírodovědných a technických oborů“.

V rámci projektu byla realizována sekundární analýza, dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory, jejichž výsledky byly souhrnně analyzovány.

Cílem studie bylo zjistit, jaký je požadovaný profil potencionálního zaměstnance – absolventa technických a přírodovědných fakult vysokých škol, zmapovat perspektivy absolventů přírodovědných a technických oborů, zjistit názory zaměstnavatelů na systémovou podporu technických a přírodovědných o­borů.

Výstupy z projektu:

Další informace o tomto projektu na stánkách MŠMT naleznete zde.