Qual-n-Guide: Poradenství ve službách zaměstnanosti založené na bilanci kompetencí a na využití evropských kritérií kvality

Od 1. listopadu 2013 do 31. října 2015

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Bilancia Kompetencií

 

 

Stěžejním cílem projektu byl přenos inovace – tj. mezinárodně uznávané metody poradenské práce využívající bilanci kompetencí do slovenských služeb zaměstnanosti včetně výměny praktických i teoretických zkušeností v oblasti bilance kompetencí a inovace stávajících metod práce s klienty (uchazeči o zaměstnání). Za tímto účelem bylo v poradenském programu bilance kompetencí proškoleno 12 školitelů slovenských služeb zaměstnanosti, kteří budou dále školit své kolegy. V České republice byl v rám­ci plánovaných aktivit projektu realizován audit postupů a metod, které využívají členové české Asociace bilanční diagnostiky, o.s. Tento audit byl proveden zástupci FECBOP (Mezinárodní federace center bilance kompetencí a kariérového poradenství) a potvrdil, že bilanční diagnostika jako poradenský program realizovaný specificky proškoleným psycho­logem není plně v souladu s metodami a postupy bilance kompetencí. Bilanční diagnostika poskytuje především vhled do bazální struktury osobnosti, nepracuje s kariérovým portfoliem a kariérovým plánem.

Partneři projektu:

  • BKS Úspech, s.r.o., Slovensko, Bratislava (koordinátor)
  • ERVES, n.o., Slovensko, Dubnica nad Váhom
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovensko, Bratislava
  • Bildungsinstitut Pscherer gGmbH, Německo, Lengenfeld
  • CIBC Bourgogne Sud, Francie, Chalon sur Saone
  • Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., Česká republika, Praha

Stránky projektu: http://bilanciakompetencii.sk/

Mezinárodní konference Řízení kvality a hodnocení dopadů systému kariérového poradenství

Konference je pořádána společností BKS Úspech ve spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Evropské federace center kariérového poradenství a bilance kompetencí a dalšími partnery projektu Qual´n´Guide dne 8. 10. 2015 v Bratislavě.