PIAAC – příprava a realizace mezinárodního výzkumu

Od 22. září 2009 do 31. prosince 2013

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Do mezinárodního výzkumného projektu PIAAC se zapojilo 25 zemí světa. Projekt byl koordinován organizací OECD . V České republice výzkum probíhal v letech 2010–2013 a garantem jeho realizace byl Dům zahraniční spolupráce.

NVF se na projektu podílel ve sdružení se společností SC&C jako řešitel veřejné zakázky. Hlavním cílem projektu bylo provést v ČR výzkum gramotnosti dospělých OECD PIAAC v souladu s mezinárodními standardy a podle mezinárodně stanoveného harmonogramu. Samotnou realizaci terénního výzkumu prováděl partner projektu – společnost SC&C.

Úkolem NVF bylo zejména podílet se na adaptaci všech instrumentů, na analýze a interpretaci dat ze šetření PIAAC pro účely hodnocení efektivity vzdělávacího systému v ČR a pro formulace národní vzdělávací politiky a přípravy nástrojů pro zdokonalení systému celoživotního vzdělávání. Realizace výzkumu v České republice byla financována z Evropského strukturálního fondu a rozpočtu ČR.

Další informace o celém projektu na www.piaac.cz.

Výstup:

Předpoklady úspěchu v práci i v životě. Výsledy mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC

kolektiv autorů

r. 2013

 

Pracovníci Národního vzdělávacího fondu zpracovali v této publikaci dvě kapitoly: 

Czesaná, Říhová: Rozvoj funkční gramotnosti v dospělosti – základní kompetence a další vzdělávání

Bakule, Matoušková, Vavřinová: Souvislosti funkční gramotnosti s ekonomickým statusem a s profesí.

 

Zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD - PIAAC

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dnes zveřejnila první výsledky z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC ( Programme for the International Assessment of Adult Competencies). 

Závěrečná konference PIAAC

Závěrečná konference projektu PIAAC se uskutečnila 27. listopadu 2013 v Praze. Na webu http://www.piaac.cz/konference jsou ke stažení prezentace jednotlivých řečníků a také PDF verze nové publikace „Předpoklady úspěchu v práci i v životě“.