Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR

Od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

logo logo omega

Projekt aplikovaného výzkumu financovaný z Technologické agentury ČR. Jeho cílem je analýza procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR a návrh jeho optimalizace, která bude zahrnovat popis externě zabezpečovaných poradenských služeb a návrh kritérií pro výběr externího dodavatele poradenských služeb. Návrh optimalizace a návrh metodiky obsahující nové postupy budou vypracovávány v úzké spolupráci s MPSV a Úřadem práce ČR a po dokončení budou předány k zavedení do praxe.

Cíle projektu:

1) Zvýšení kvality externě nakupovaných poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR, sjednocení požadavků kladených na tyto služby, což povede ke zvýšení šancí uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce.

2) Navržení metodiky výběru externích dodavatelů obsahující nové postupy, jejímž zavedením do praxe přispěje ke zefektivnění a sjednocení požadavků externího nákupu poradenských služeb Úřadem práce ČR.

Projekt byl ukončen. Výstupem jsou dvě níže uvedené certifikované metodiky.

Výstupy

Metodika nákupu poradenských služeb pro uchazece a zájemce o zaměstnání (certifikovaná metodika MPSV)

Maříková, P., Freibergová, Z., SLAVÍKOVÁ, I., Praha, 2016

Metodika bilanční diagnostiky (certifikovaná metodika MPSV)

Freibergová, Z., Slavíková, I., Král, J., Opočenský, J., Praha, 2015