Metodika bilanční diagnostiky (certifikovaná metodika MPSV)

Autor:Freibergová, Z., Slavíková, I., Král, J., Opočenský, J.
Místo vydání:Praha
Rok vydání:2015

Projekty

Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR

Ukončený projekt
logo Projekt aplikovaného výzkumu programu Omega financovaný z Technologické agentury ČR byl zahájen 1. 1. 2014 a ukončen bude 31. 12. 2015.