Mid-term skills supply and demand forecast

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Národní observatoř je součástí mezinárodního projektového týmu zabývajícího se střednědobými projekcemi a analýzami kvalifikačních potřeb trhu práce, jehož leaderem je Warwick Instituce for Employment Research (IER). Projekt je realizován pro evropskou agenturu Cedefop v letech 2013–2016. Úlohou Národní observatoře je zpracovávat na základě výstupů střednědobých prognóz další analýzy, metodiky a produkty v rámci dvou samostatných dílčích částí projektu.
 
V rámci jedné dílčí části projektu (OF4) Národní observatoř vyvinula metodiku nového informačního nástroje „Profesní fiše“, který je určen pro konečné uživatele, zejména pro kariérové poradce. Prvním krokem pro vývoj metodiky bylo vyhodnocení zdrojů dat, která jsou k dispozici na úrovni EU za jednotlivé země. 
 
Po té byly navrženy indikátory popisující charakter, pozici a perspektivy vývoje dané profese na trhu práce. Indikátory v rámci každé profese/profesní skupiny postihovaly čtyři oblasti: kvalifikace a dovednosti; trh práce a zaměstnanost; uplatnění profese v různých sektorech; pracovní vyhlídky na evropském trhu práce. Důležitou součástí výstupů byl i návrh vizualizace a zpřístupnění profesních fiší prostřednictvím webové stránky. Byla navržena podoba této webové stránky a způsob vyhledávání, který by umožnil co nejvyšší uživatelský komfort.
 
V rámci druhé dílčí části projektu Národní observatoř zpracovala profesní studii pro skupinu klíčových profesí ze sektoru ICT. Byly analyzovány hlavní trendy vývoje zaměstnanosti v ICT sektoru v Evropě a identifikovány současné požadavky na výkon jednotlivých skupin profesí. 
 
 

Mezinárodní seminář

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se Národní vzdělávací fond podílel na organizování workshopu, zaměřeného na hodnocení výstupů  projektu Profesních dovednostních profilů (Occupational skills profiles; OSP), který je realizován Cedefopem.