IMPROVE – Postupy uznávání kompetencí kariérových poradců v Evropě

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Projekt IMPROVE

Projekt IMPROVE byl realizován v rámci programu celoživotního učení Grundtvig. Jeho hlavním cílem je navržení metodiky pro uznávání neformálně získaných kompetencí kariérových poradců a získání přehledu o principech fungování stávajících evropských rámců uznávání kompetencí poradenských pracovníků, vyhodnocení efektivity těchto rámců a možností zvyšování jejich účinnosti, posoužení, jak může být aplikována metodika Cedefopu pro uznávání neformálního vzdělávání z roku 2009 na stávající rámce pro kariérové poradenství

V projektovém partnerství bylo zastoupeno šest zemí: Itálie, Česká republika, Řecko, Rumunsko, Německo a Španělsko.

Postup hodnocení kompetencí poradenských pracovníků byl vypracován a pilotně ověřen.

Informace pro účastníky pilotního ověření procesu hodnocení kompetencí kariérových poradců projektu IMPROVE je ke stažení stažení … ZDE a  a