Foresights and forward looking scenarios approaches for anticipation of skill needs (ILO)

Od 1. ledna 2013 do 31. července 2014

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Tuto zakázku zpracovává NOZV – NVF pro ILO (International Labour Office), jejím cílem je zmapovat a porovnat přístupy k foresightingu a scénářům budoucího vývoje kvalifikačních potřeb v různých zemích včetně zhodnocení používaných metod a role, které tyto přístupy zaujímají v širším kontextu systému předvídání kvalifikačních potřeb daných zemí.

Budou zpracovány tři výstupy:

  1. Komparativní studie různých přístupů k foresightingu a scénářům budoucího vývoje;
  2. Kapitola pro publikaci „Průvodce předvídáním a foresightingem kvalifikačních potřeb“
  3. Případové studie vybraných zemí

Mezinárodní seminář v Praze 6. – 7.3.2014

Seminář organizoval European Training Foundation (ETF), Cedefop a International Labour Office (ILO)  za spolupráce Národního vzdělávacího fondu na téma: Methodological Guides for skills Anticipation and Matching.
 
Seminář se konal 6. a 7. března 2014 v Hotelu President (Nám. Curriových 100, Praha 1). Jednání probíhalo v anglickém jazyce a zúčastnilo se jej více než 30 expertů z evropských i rozvojových ze­mí. 
 
Hlavním cílem semináře bylo představit metodické příručky, které ve spolupráci s experty vypracovalo uskupení ETF-Cedefop- ILO a diskutovat o nich ve vztahu k možnostem jejich využití pro jednotlivé cílové skupiny. Více informací o semináři a tématech jednotlivých příspěvků najdete v  programu.
 
Prezentace:
 
 
Fotografie ze semináře: