Guide on forecasting and foresighting of skill needs: část foresighting

Národní vzdělávací fond (NVF) v roce 2013 spolupracoval na projektu Mezinárodní organizace práce (www.ilo.org)  Guide on forecasting and foresighting of skill needs zaměřeném na zpracování metodického průvodce pro zjišťování budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce a postupů jak využít získaných informací pro národní vzdělávací politiku a zaměření programů odborné přípravy. 
 
Průvodce je v první řadě určen rozvíjejícím se zemím tzv. třetího světa a transitivním ekonomikám, čemuž odpovídá i způsob jeho zpracování s orientací na praktická doporučení postupů, které fungují v zemích praktikujících předvídání kvalifikačních potřeb již dlouhou dobu, a přináší i případové studie z těchto zemí.  Užitečný však bude i odborníkům zajímajícím se o problematiku zjišťování budoucích nároků ekonomiky na kvalifikovanou práci, neboť zde naleznou souhrnný přehled používaných postupů, příklady, jak vybrané země prakticky postupují a rovněž odkazy na literaturu a jména odborníků z celého světa, kteří se tématu věnují.
 
NVF připravoval část věnovanou kvalitativním postupům předvídání souhrnně označovanou termínem „foresighting“, které se využívají v případech či prostředí, když nejsou k dispozici dostatečná „tvrdá“ ekonomická data anebo pro doplnění a rozšíření výsledků předvídání získaných pomocí exaktních matematických modelů, jimž se věnuje další část průvodce zaměřená na kvantitativní postupy předvídání kvalifikačních potřeb. Tyto postupy jsou v průvodci zahrnuté pod termínem „forecasting“. 
 
První průvodce (Vol. 4) je nyní dostupný na webových stránkách ETF:
 
Autor:Kolektiv autorů
Rok vydání:2015

Projekty

Foresights and forward looking scenarios approaches for anticipation of skill needs (ILO)

Ukončený projekt
Realizace projektu: 1.1.2013 – 31.7.2014

Tuto zakázku zpracovává NOZV – NVF pro ILO (International Labour Office), jejím cílem je zmapovat a porovnat přístupy k foresightingu a scénářům budoucího vývoje kvalifikačních potřeb v různých zemích včetně zhodnocení používaných metod a role, které tyto přístupy zaujímají v širším kontextu systému předvídání kvalifikačních potřeb daných zemí.