Seminář k uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců

Seminář uspořádalo Stře­disko podpory poradenských služeb a Euroguidance ČR dne 13. prosince 2012 v Praze v CLA­RION HOTEL PRAGUE OLD TOWN, Hradební 9, Praha 1.

Na programu semináře byly otázky týkající se uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců a jejich vzdělávání (počátečního i dalšího) a zúčastnilo se okolo 30 vzdělavatelů kariérových poradců a další odborníci, kteří se touto problematikou zabývají.

Více informací  … ZDE .