Zhodnocení služeb zaměstnanosti poskytovaných osobám ve věku nad 50 let

Od 1. dubna 2009 do 30. června 2009

Kontaktní osoba: Ing. Martin Bambas

Výstupem této zakázky je studie, která mapuje stav a vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti ve skupině osob starších 50 let v hl. m. Praze, Ústeckém kraji a kraji Vysočina. Vychází z toho, že zkoumané intervence aktivitní politiky zaměstnanosti, které budou ve vztahu ke skupině starších osob v Praze i v dalších krajích v rámci aktivní politiky zaměstnanosti používány v dalších obdobích, by měly vycházet z důkladné znalosti specifik sledované věkové skupiny a jejího postavení na trhu práce.

Zkoumány jsou intervence aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na skupinu osob starších 50 let v hl. m. Praze, Ústeckém kraji a kraji Vysočina a také zahraniční zkušenosti služeb zaměstnanosti v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Na základě výsledků analytického šetření jsou formulovány návrhy možného zefektivnění činnosti veřejných služeb zaměstnanosti. Při koncipování těchto návrhů usilovali řešitelé nejen o formulaci určitých doporučení, ale také o jejich zdůvodnění a o naznačení kroků, jimiž je lze realizovat.