Mgr. Zdeňka Šímová

Vystudovala obory sociologie a psychologie na FF UK v Praze, má praxi v oblasti lidských zdrojů a personalistiky, v současné době pracuje v Národním vzdělávacím fondu o. p. s. jako členka týmu Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání. Spolupracuje na analytických projektech zaměřených na politiku zaměstnanosti, trh práce a vzdělávání. Je projektovou manažerkou Evropské referenční a expertní sítě (Refernet), jejímž cílem je shromažďování, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a navazujících oblastí v rámci členských států EU. Má zkušenosti z práce v terénu: z výzkumu trhu a mezinárodního neziskového projektu zaměřeného na Romskou komunitu.

Email:simova@nvf.cz
Telefon:+420 224 500 543