Vytvoření věcné části portálu inspirací a příkladů dobré praxe pro pracovníky veřejných služeb zaměstnanosti

Od 1. dubna 2009 do 30. června 2009

Kontaktní osoba: Ing. Jana Váňová

V rámci zakázky byly zpracovány následující výstupy: Portál inspirací a příkladů dobré praxe – Doporučení pro technické zpracování portálu, Metodika pravidelné aktualizace obsahu portálu a Souhrnná zpráva o postupu realizace zakázky. Portál inspirací a příkladů dobré praxe – Doporučení pro technické zpracování portálu obsahuje doporučení pro zpracování technické části portálu, která vyplývají z návrhů týkajících se jeho věcné části – jedná se například o doporučení ke grafické podobě portálu, jeho struktuře a jednotlivým sekcím. Technické zpracování portálu provede Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce po ukončení realizace zakázky. Portál bude na základě požadavku Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce umístěn na IntraWebu MPSV.

Metodika pravidelné aktualizace obsahu portálu popisuje způsob, jakým bude obsah portálu systematicky doplňován o nejúčinnější příklady dobré praxe a inspirativní zkušenosti z oblasti činnosti služeb zaměstnanosti v ČR a z evropských zemí. Metodika identifikuje hlavní a vedlejší informační zdroje zajímavých příspěvků a podrobně popisuje jednotlivé fáze systému získávání podkladů. V rámci metodiky vytvořený Praktický rádce pro regionální přispěvatele portálu upřesňuje postup a pravidla získávání příspěvků, způsob jejich výběru, třídění a upravování podle jednotné struktury až po jejich umístění na portál.

Souhrnná zpráva o postupu realizace zakázky popisuje hlavní kroky vedoucí k naplnění předmětu zakázky a je v ní vyhodnocena metodika tvorby portálu. Zpráva shrnuje použité metody a postupy při realizaci zakázky a problémové situace, které při realizaci zakázky nastaly, a způsob jejich řešení. Dále obsahuje návrh postupu pro další rozvoj a správu portálu.