Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU

Od 1. října 2010 do 30. září 2013

Kontaktní osoba: Ing. Jana Váňová

Hlavním cílem projektu je podpořit inovační přístupy v české politice zaměstnanosti prostřednictvím mezinárodní spolupráce regionálních i národních subjektů veřejných služeb zaměstnanosti zemí EU, zvláště nových členských zemí. Cílovými skupinami projektu jsou odborní pracovníci MPSV ČR a pracovníci úřadů práce. Dalšími cílovými skupinami jsou ostatní aktéři veřejných služeb zaměstnanosti na regionální úrovni a odborní pracovníci z výzkumné a vzdělávací sféry.

Projekt podporuje proces výměny zkušeností subjektů veřejných služeb zaměstnanosti v oblastech rozvoje a realizace politiky zaměstnanosti a řízení jejich institucionálních orgánů, umožní utřídit a systematicky předávat (pozitivní i negativní) zahraniční zkušenosti služeb zaměstnanosti na národní i regionální úrovni a poznatky z realizace státních politik na evropských trzích práce.
 
V rámci projektu se uskuteční semináře, mezinárodní konference a dále bude rozvíjena internetová platforma ProEmployment, jako nosná forma průběžné aktuální prezentace příkladů dobré praxe a osvědčených postupů z realizace evropské strategie zaměstnanosti na regionálních a národních trzích práce.
 
Více informací o projektu neleznete na: www.proemployment.eu