VISEGRAD INNOVATE!

Od 1. května 2014 do 31. prosince 2014

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Projekt byl financován Mezinárodním Visegrádským fondem a byl realizován týmem expertů partnerských organizací ze zemí Visegrádské čtyřky: Národní vzdělávací fond, o.p.s. (Česká republika), Slovenská inovačná a energetická agentúra (Slovensko), IQ-TANOK (Maďarsko) a Institut strukturálního výzkumu – Institute for Structural Research (Polsko). 
 
V rámci projektu se konaly dva odborné semináře za účasti zástupců soukromých i vládních organizací. Hlavním výstupem projektu je společná publikace s názvem „ Innovation Policies in the Visegrad Countries“ (Inovační politiky v zemích Visegrádské čtyřky). 
 
Publikace stručně zpřehledňuje současnou diskuzi o inovacích, přičemž se z různých úhlů dívá na definici inovací a její teoretický základ. Hlavní pozornost je zaměřena na vyhodnocení principů, cílů, nástrojů a organizačního rámce inovačních politik, které jsou realizovány v zemích Visegrádské čtyřky.
 
Bylo zjištěno, že nástroje inovačních politik používané v zemích Visegrádu jsou si značně podobné a tíhnou více k tradičnímu pojetí inovační politiky typu STI (science, technology and innovation), než k využívání moderních nástrojů flexibilnějšího pojetí inovační politiky typu DUI (doing, using and interacting). 
 
Lze ovšem nalézt i některé dobré příklady nástrojů podpory inovací, které mohou být vzájemně inspirativní – např. různá schémata spolupráce mezi akademickou sférou a podnikatelským sektorem (Maďarsko); program na podporu zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a inovací pro potřeby orgánů veřejné správy (Česká republika – Program Beta); program stáží špičkových výzkumníků v zahraničních výzkumných centrech světové úrovně včetně podpory komercializace jejich výstupů „Top 500 Innovators“ (Polsko); systém elektronických výběrových řízení (Slovensko); apod.
 
Výstupy:
 
Autoři: Aleksander Szpor, Attila Havas, Věra Czesaná, Ľubica Slušná a Miroslav Balog
 
Rok a místo vydání: 2014, Varšava