VET-EDS

Od 1. září 2014 do 31. srpna 2016

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Matoušková CSc.

Effective Forecasting as a mechanism for aligning VET and Economic Development Strategies (VET-EDS)

Na podzim 2014 byl zahájen nový dvouletý projekt, který je logickým pokračováním projektu ARLI. Národní observatoř je jedním z členů konsorcia vedeného univerzitou Exeter, se kterým již má zkušenosti z předešlého období. Projekt je zaměřen na zmapování příkladů dobré praxe v poskytování informací nezbytných pro přizpůsobování vzdělávání potřebám trhu práce ve vybraných zemích (ČR, Itálie, Nizozemí, SRN, Skotsko, Švédsko, Španělsko, VB). Projekt rovněž zahrnuje tvorbu a využívání informací o budoucím vývoji kvalifikačních potřeb na regionálních trzích práce.
 
V roce 2015 se zástupci NVF aktivně účastnili mezinárodních setkání řešitelského týmu, na kterých byla diskutována osnova jednotlivých výstupů projektu a samotné výstupy projektu. Byla zpracována souhrnná zpráva o studiích a nástrojích, které jsou v ČR k dispozici a které napomáhají dosahování určité míry souladu mezi zaměřením odborného vzdělávání a ekonomickým rozvojem. Byly shromážděny a popsány příklady dobré praxe na regionální a národní úrovni v ČR a zpracováno souhrnné kompendium za všech osm zúčastněných zemí. Z vybraných příkladů dobré praxe byl podrobně popsán jeden příklad na regionální úrovni a jeden příklad na národní úrovni tak, aby mohl sloužit jako inspirace pro ostatní země. 
Výstupy projektu:
 
 
 
Další výstupy z projektu (v anglickém jazyce):
 
 

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

Již druhý ročník konference Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se konal ve dnech 13.-14. června 2016 v Ústí nad Labem. Zástupkyně Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu Mgr. Zdeňka Šímová představila na wokshopu „Kvalifikovaná pracovní síla“ vybrané výstupy projektů NVF, včetně dvou projektů z programu Erasmus +.