Ing. Věra Czesaná CSc.

Je vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání. Má dlouhodobé zkušenosti ve výzkumu trhu práce, kvality lidských zdrojů, kvalifikačních a vzdělávacích potřeb vzdělávání ve vazbě na ekonomický rozvoj a sociální inkluzi. Účastnila se mnoha mezinárodních projektů, mezi jiným přípravy tématické studie OECD Transition from Initial Education to Working Life (národní koordinátor), spolupracuje na projektech Cedefop (ReferNet a SkillsNet) a, projektech mezinárodních partnerství programu Leonardo da Vinci. Podílela se na přípravě několika studií pro Evropskou komisi sloužících jako podklad pro evropskou politiku v dané oblasti: Achieving the Lisbon goal – contribution of VET (pro konferenci ministrů, Maastricht 2004), YOUTH – Labour market integration of young people. Zpracovala expertní studie ke stavu připravenosti ČR na vstup do EU v oblasti trhu práce a vzdělávacího systému. Účastnila se ex-ante hodnocení předávaného Evropské komisi k programům ČR kofinancovaným z Evropského sociálního fondu.

Email:czesana@nvf.cz
Telefon:+420 224 500 540