Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR

Od 1. srpna 2009 do 31. prosince 2009

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Projekt se zabýval tvorbou kompetenčního modelu, který by převzal funkci „společného jazyka“ mezi různými zdroji dat a databází služeb zaměstnanosti  např. databází evidovaných uchazečů ozaměstnání a databází volných pracovních míst, a který by v této souvislosti zautomatizoval párování (matching) obou těchto etit, ale i dalších jako je další odborné vzdělávání a rekvalitiface, Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.

Na projektu se podíleli společnosti Trexima, OKsystém, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, RPIC VIP a CEPAC. NVF-SPPS bylo do projektu zapojeno jako subdodavatel.

Výstup z projektu:

JANOŠ, J. et all Závěrečná zpráva „Tvorba společného kompetenčího modelu služeb zaměstnanosti ČR“. Trexima, OKsystem, RPIC VIP, CEPAC : Praha, 2009.