Transferable skills across economic sectors – Role and importance foremployment at European level

Od 1. ledna 2010 do 28. února 2011

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Projekt iniciovala Evropská komise a jeho řešitelem bylo konsorcium českých a německých institucí. Tento mezinárodní projekt zkoumal přenositelné kompetence v členských zemích EU, ekonomických sektorech i skupinách profesí a vycházel ze zpracovaných sektorových studií na evropské úrovni a z aktivity New Skills for New Jobs. 

Projekt byl řešen ve 21 evropských zemích a 20 ekonomických sektorech, ve kterých byly zpracovány profily celkem 219 klíčových profesí. 

Pracovníci Národní observatoře se podíleli zejména na aktivitách, které se týkaly vytvoření skupin sektorů a katalogu profesí, analýze přenositelných dovedností v rámci jednotlivých sektorů, přípravě, realizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření v jednotlivých zemích EU, prognóze vývoje poptávky po přenositelných dovednostech v čase. Národní observatoř se také podílela na realizaci expertního workshopu a zpracování a prezentaci závěrečné zprávy pro zástupce zadavatele a nezávislé experty.

Prezentace:
Závěrečná zpráva:

Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level (rok vydání 2011, ISBN 978–92–79–20946–8).

Studie je k dispozici také na stránkách Evropské komise.