TrainSME

Od 1. října 2004 do 31. března 2007

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Dvouapůlletý pilotní projekt TrainSME (Innovative Vocational Training Approaches in Small and Micro Enterprises) realizovaný v rámci programu Leonardo da Vinci v období 2004–2007. Projekt se zaměřil na zkvalitnění systémů odborného vzdělávání v malých a mikro podnicích vytvořením a ověřením jednoduchých nástrojů určených k identifikaci vzdělávacích potřeb.

Jeho cílem bylo též zvýšení celkové informovanosti o možnostech odborného vzdělávání zejména v mikropodnicích. Koordinátorem projektu byl Multidisciplinary European Research Institute z rakouského Grazu.

Dalšími partnerskými zeměmi vedle Rakouska a České republiky byly Bulharsko, Finsko, Maďarsko, Německo a Řecko. Závěrečná konference projektu se konala 15. 3. 2007 v bulharské Staré Zagoře. Více informací na www.trainsme.net.

Hlavním výstupem projektu je tzv. Soubor elektronických nástrojů pro zjišťování vzdělávacích potřeb a tištěné Kompendium. Kompendium poskytuje všeobecné informace o projektu, podrobný popis vytvořených elektronických nástrojů a způsobu jejich využití i veškerá další zjištění nabytá během prací na projektu. Elektronická verze souboru nástrojů určená k volnému využití je v české verzi dostupná na http://www.merig.org/…cz/index.htm.

Pomocí interaktivních dotazníků lze posoudit celkovou situaci v profesním vzdělávání v podniku, ohodnotit odborný profil jednotlivých pracovníků a získat doporučení, co je třeba v odborném rozvoji zlepšit a jaké vzdělávání zvolit.