Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System – LLL 2010

Od 1. září 2005 do 31. prosince 2010

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Výstupem projektu byla stra­tegie celoživotního vzdělávání dospělých pro Evropu, posílení spolupráce a infrastruktury pro mezinárodní a in­terdisciplinární výzkum v oblasti celoživotního vzdělávání a vytvoření mezinárodních statistických zdrojů, resp. rozšíření a zlepšení stávajících statistik o dospělých v celoži­votním vzdělávání, o vzdělavatelích a zaměstnavatelích.

Projekt se skládal z pěti podprojektů, tým RLZ byl zapojen do tří z nich. Dále se tým RLZ podílel na diseminaci výstupů z celého projektu. 

Do projektu se zapojilo 13 partnerů, reprezentujících univerzity, neziskové organizace a komerční firmy zaměřené na výzkum v oblasti celoživotního vzdělávání, z Estonska, Litvy, Bulharska, Maďarska, Slovinska, Rakouska, Belgie, UK, Skotska, Irska, Norska,České republiky a Ruské federace. Projekt byl řízen estonským Institutem mezinárodních a sociálních studií z Univerzity v Talinu.