Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (Liberecký kraj)

Od 1. srpna 2010 do 31. července 2011

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Financování projektu bylo určeno v rámci globálního grantu z OP VK, prioritní osy 3 – Další vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji (Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství). Projekt se uskutečnil ve spolupráci s vybranými vzdělávacími institucemi z Velké Británie, které poskytly své kapacity v podobě špičkových lektorů a manažerů vzdělávání. Cílovou skupinou projektu byly pracovníci institucí poskytujících další vzdělávání (lektoři + manažeři vzdělávání), přímý prospěch měli rovněž účastníci dalšího vzdělávání, kteří se zúčastnili společného vzdělávání. Předkladatelem projektu byl Most ke vzdělání, o.s., partnerem NVF, o.p.s.