Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce (JČ kraj)

Od 6. září 2010 do 29. února 2012

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Financování projektu je určeno v rámci globálního grantu z OP VK, prioritní osy 3 – Další vzdělávání, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji (Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství). Projekt se uskutečňuje ve spolupráci s vybranými vzdělávacími institucemi z Německa a Rakouska, které poskytují své kapacity v podobě špičkových lektorů a manažerů vzdělávání. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci institucí poskytujících další vzdělávání (lektoři + manažeři vzdělávání), přímý prospěch budou mít rovněž účastníci dalšího vzdělávání, kteří se zúčastní společného vzdělávání. Předkladatelem projektu je V-Studio, partnerem NVF. Plný text s informací o projektu naleznete zde.