Koncept (část Marketing vzdělávacích institucí poskytujících dalšívzdělávání)

Od 26. dubna 2010 do 31. března 2012

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Tým RLZ se podí­lí na zakázce týkající se zejména metodiky marketingu vzdělávacích institucí a dalšího vzdělávání a evaluace in­stitucí dalšího vzdělávání. Výstupem bude Metodika uplatnění marketingu v institucích dalšího vzdělávání, Metodika tvorby vzdělávacích programů a Dvoumodulární e-learningový program.