CompCert: Strategie vzdělávání kariérových poradců v metodice bilance kompetencí

Od 1. září 2014 do 30. srpna 2016

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

Cílem projektu CompCert byl vývoj, testování a zavádění dalšího vzdělávání v bilanci kompetencí vycházející z francouzského modelu „Bilan de compétence“. Tato poradenská metoda má znaky poradenského programu, během něhož jsou účastníci vedeni k poznání svých profesních kompetencí uplatnitelných na trhu práce. Pro analýzu kompetencí je využíváno kariérové portfolio, které je nejen „složkou“ pro třídění různých dokladů o vzdělání a zaměstnání, ale také analytickým nástrojem vedoucí jeho držítele k identifikaci kompetencí uplatnitelných na trhu práce.

V rámci bilance kompetencí je variabilně používána sada různých metod, přičemž rozhovor mezi poradcem a klientem je klíčovým prvkem poradenského procesu. Vždy jsou řešeny otázky uplatnění a uplatnitelnosti klienta na trhu práce. Bilance kompetencí přispívá k mezinárodnímu trendu uznávání výsledků neformálního vzdělávání a na druhou stranu je nástrojem pro posilování odpovědnosti klientů za jejich kariérovou dráhu.

Webové stránky projektu: http://compcert.eu

Metodu bilance kompetencí využívají ve své poradenské práci mnohé instituce v Evropě a tyto organizace jsou sdruženy v Evropské federaci center bilance profesních kompetencí (Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientation Professionnelle, FECBOP) a poskytují ji v souladu s evropskými kritérii kvality bilanční diagnostiky. Partneři projektu CompCert se těmito 11 kritérii kvality řídí, respektive jsou FECBOP certifikováni.

Oproti našemu očekávání byla místo komplexního kurzu pro realizátory bilance kompetencí vypracována jen hrubá struktura kurzu bez studijních materiálů. Přestože podle této hrubé kostry proběhlo pilotní školení i v České republice a závěry ze zpětnovazebních dotazníků byly prezentovány, k rozpracování kurzu do školitelné podoby nedošlo.

---------------------------------------

Partneři projektu:

  • Bildungsinstitut Pscherer gGmbH, Německo, Lengenfeld (koordinátor)
  • Laboratoire d'Ergologie appliquée, asyl, Brusel, Belgie
  • CIBC Bourgogne Sud, Chalon sur Saone, Francie
  • Universita degli studi Roma Tre, Řím, Itálie
  • Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., Česká republika, Praha
  • KABA Slovensko, Martin, Slovenská republika