Strategie celoživotního učení

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Realizace projektu: 2006–2007

Cílem projektu bylo vytvořit strategický materiál opírající se o evropské a národní strategické dokumenty, identifikující silná a slabá místa v jednotlivých sektorech celoživotního vzdělávání a vytyčující hlavní strategické směry a opatření pro další rozvoj.

Národní observatoř vytvořila podklad pro zpracování kontextové analýzy strategie, zpracovala analýzu systému dalšího vzdělávání a formulovala návrh strategických opatření pro tuto oblast. Strategie celoživotního učení byla v srpnu 2007 schválena Vládou ČR.