Sledování krátkodobých trendů poptávky po pracovní síle

Od 1. února 2010 do 31. prosince 2010

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Cílem tohoto výzkumného projektu bylo zjištění komplexních informací o rozsahu a změnách  pracovních příležitostí a vyhodnocení krátkodobých trendů jejich vývoje.

Řešení přineslo unikátní výsledky ve dvou směrech. V rámci prvního byla vyvinuta metodika umožňující evidovat volná pracovní místa v daleko širším rozsahu, než to umožňuje registr MPSV a to zahrnutím i dat ze soukromých inzertních zdrojů. S využitím vyvinuté metodiky lze pravidelně konstruovat komplexní databázi volných pracovních míst.

V rámci druhého směru byla vyvinuta metodika analýzy cyklického pohybu trhu práce, na jejímž základě lze v krátkodobém horizontu předvídat vývoj cyklické a strukturální složky nezaměstnanosti, vývoj míry nezaměstnanosti a změny ve volných pracovních místech.

Prezentace ze závěrečného workshopu /07.12.2010/:
  1. Program
  2. Vstupní analýzy a průzkum cílových skupin
  3. Monitoring volných pracovních míst
  4. Předvídání krátkodobých trendů