SIC - Mapování vertikálních domén specializace RIS 3 strategie Středočeského kraje

Od 1. ledna 2018 do 30. června 2019

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Berman Group realizoval zakázku pro Středočeské inovační centrum „ Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje“.

Projekt byl zaměřen na tři oblasti:

i) oborové domény specializace,

ii) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd) a

iii) inovační potenciál firem působících na zahraničních trzích.

 

Klíčovou součástí řešení projektu byla realizace terénního šetření. Tým NVF uskutečnil téměř sto strukturovaných osobních rozhovorů s čelními představiteli firem z oborů strojírenství; výroby dopravních prostředků; elektroniky a elektrotechniky; chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, biotechnologie a life sciences, které představují tzv. domény specializace Středočeského kraje. Vedle toho byly realizovány více než dvě desítky rozhovorů s představiteli výzkumných organizací lokalizovaných v regionu zabývajících se výzkumem v oblasti technických a přírodních věd.

Dále tým NVF zpracoval na základě statistických dat analýzu vývoje zaměstnanosti ve VaVaI Středočeského kraje z hlediska celkové zaměstnanosti v kraji, profesní struktury a vybavenosti jednotlivých vědních oborů a sektorů lidskými zdroji. Na základě těchto dat byla identifikována pozice Středočeského kraje v porovnání s ostatními regiony ČR.