Šetření a analýzy pro Masarykovu univerzitu v Brně

Od 15. února 2014 do 30. srpna 2014

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

NOZV zpracovala pro MU analýzu zaměřenou na uplatnitelnost absolventů Fakulty sportovních studií na trhu práce. Vycházela při tom jednak z vývojových trendů trhu práce v odvětvích a profesích, které jsou relevantní pro zaměstnání absolventů studijních oborů fakulty, dále analyzovala odpovídající volná pracovní místa nabízená zaměstnavateli a provedla dvě rozsáhlá online šetření. 
 
Jedno dotazníkové šetření bylo zaměřeno přímo na absolventy, kteří ukončili studium v uplynulých 5 letech, druhé zjišťovalo názory potenciálních zaměstnavatelů na odbornou připravenost absolventů, kteří vykonávají příslušné profese. Výsledky byly prezentovány vedení fakulty a poslouží jako podklad pro úpravy studijních programů.
 
 
Spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně probíhala v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28­.0221 IMPACT – Inovace a modernizace studijních oborů FSpS, prostřednictvím něhož fakulta analyzuje a vyhodnocuje kvalitu a praktickou uplatnitelnost realizovaných studijních programů.