REPLAY-VET

Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Freibergová

 

 

 

 

Strengthening Key Competencies of Low-Skilled People in VET to Cover Future Replacement Positions (REPLAY-VET)

 

Cílem projektu REPLAY-VET je poskytnout znevýhodněným a nízkokvalifikovaným lidem na trhu práce příležitosti k získání dovedností tak, aby pokryli nabídku pracovních míst v Evropě, která vzniká z nahrazovaní poptávky. Projekt je financován z programu Erasmus+.

REPLAY-VET je zaměřen na možnosti dalšího a odborného vzdělání lidí, kteří mají největší problémy získat zaměstnání, včetně inovativní strategie k identifikování takových nízkokvalifiko­vaných pozic v odvětvích, která budou mít největší vliv na budoucnost a strategii dobré praxe sloužící k posilování klíčových kompetencí nizkokvalifiko­vaných osob.

Na projektu spolupracují institutce:

Webová stránka projektu: http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/…_project.htm

Webová stránka s výstupy projektu (prozatím jen v anglické verzi): http://www.replayvet.eu/ 

Plakát ke stažení zde.