Regioplan - studie dostupnosti pracovních sil v segmentu obchodu

Od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Národní observatoř zpracovala výzkumnou studii o vývoji na trhu práce v ČR, kterou zadal mezinárodní obchodní řetězec mající zájem o investiční vstup do ČR. Studie byla financována marketingovou agenturou Regioplan.

V rámci studie byly analyzovány trendy a struktura ve vývoji zaměstnanosti pracovníků na plný a částečný úvazek, zaměstnanost matek s malými dětmi a rozbor podmínek pro práci žen týkajících se mateřské dovolené a umisťování dětí do předškolních zařízení. Byl rovněž vyhodnocen zájem studentů o práci na částečný úvazek a o brigády a to jak obecně, tak s deskripcí na jednotlivé sektory.