Regional Key Competencies

Od 12. ledna 2005 do 30. listopadu 2006

Kontaktní osoba: Martin Dobeš

Projekt byl zaměřen na problematiku transferu informací do podoby znalostí a dovedností, konkrétně potřebných pro zlepšování kvality řízení regionů s cílem zvýšení jejich konkurenceschop­nosti, zvýšení zaměstnatelnosti a kvality života jejich obyvatel.

Projektu se zúčastnilo 9 zemí.