ReferNet

Kontaktní osoba: Ing. Věra Czesaná CSc.

Po vstupu ČR do EU se Národní observatoř podílela na vytvoření  Národního konsorcia sítě ReferNet, které vzniklo pod záštitou  Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) v  červnu 2004.

Cílem je  shromažďovat a zpracovávat informace a analýzy o odborném vzdělávání v členských zemích EU a zajišťovat jejich zpřístupnění odborné veřejnosti. Činnost této sítě je zaměřena také na vyhodnocování pokroku v rámci lisabonského procesu.

V každé členské zemi EU bylo založeno národní konsorcium skládající se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor.  V České republice má národní konsorcium 21 členů a na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). V letech 2015 a 2016 zastává roli národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání.

Národní observatoř se podílí na zpracování všech zpráv týkajících se rozvoje odborného vzdělávání a spravuje webové stránky sítě ReferNet www.refernet.cz

Výstupy a další informace o síti ReferNet naleznete zde.